Den ZENsitive POWER MODEL

Alt arbejde i min virksomhed, udspringer af “Den ZENsitive POWER model”. Den ZENsitive POWER model er et slags blueprint for min virksomhed. Modellen er udarbejdet og videreudviklet fra PERMA modellen- en model indenfor Positiv psykologi- og viser faktorer, der bør være tilstede for at skabe et ZENsitivt liv. Modellen er udarbejdet på baggrund af erfaring med målgruppen, forskning på området, samt livslang interesse og læring indenfor både det kropsterapeutiske og personlig udvikling. Modellen udspringer af både kvalitative og kvantitative undersøgelser jeg har lavet samt teori på området.

Som du kan se er modellen en 8 kantet model. Alle 8 kanter af modellen er lige store, hvilket betyder at alle punkter er lige vigtige. Stjernens lavet af en masse streger- Alle er koblet sammen og afhængige af hinanden. Alle punkterne i modellen er lige vigtige i arbejdet frem imod et mere ZENsitivt liv. Samtidig er rækkefølgen for at arbejde med modellen ligegyldigt.

Modellen omhandler hele virksomhedens arbejdsmodel- hele virksomhedens blueprint, men alt efter hvilket forløb eller hvilket kursus du køber, arbejdes der ud fra brudstykker af hele modellen. Man kan altså godt kun arbejde på at skabe mere struktur i ens liv og ikke kigge på de andre parametre i modellen. Modellen afspejler mit helhedssyn samt mine værdier i virksomheden ift. hvordan man skaber sit eget bedste blueprint.

Som du kan se har modellen både maskuline og feminine kvaliteter. Det er netop det der skal til for, at skabe en sund business og ikke mindst et sundt liv som ZENsitiv. Det sunde maskuline drive og det sunde feminine intuition er afgørende for at skabe flow og balance i dit liv.

At skabe det grønne system

Den ZENsitive POWER MODEL ser sådan her ud og forklares nedenfor med piktogrammerne, ord, tekst og en video.

DEN ZENSITIVE POWER MODEL

Z – ZEN -GRØNT SYSTEM

E –ENERGI

N – NÆRVÆR

S – STRUKTUR

I – INSIGT

T –TILLID

I – INDRE ARBEJDE

V- VISION

 

ZEN- grønt system
ZEN er en japansk retning indenfor budismen, der er baseret på tanken om at guddommelig indsigt kan opnås ved hjælp af direkte intuition optrænet gennem meditation. I ZEN meditation handler det om at sætte nuet i fokus, hvilket er hele grundtanken ved mindfulness. Derfor er mindfulness også omdrejningspunktet i det at være ZENsitiv.

Som ZENsitiv har du derfor valgt et liv med meditativ praksis og livsstil. Et liv med dyb hjertekontakt og indre svar.

Ved at optræne et ZENsitivt sind opøver du evnen til at have handlefrihed og et valg imellem stimuli og respons. Du opdyrker en resiliens overfor følsomhed og stimuli og mærker at blive herre i eget hus. Du er ikke længere følsom overfor omgivelsernes tilfældige humør og følelsesudbrud men står stærkt i din kerne.

ZEN er at optræne sindet. ZEN er at kunne berolige  sindet og vælge hvad du vil lade fylde i dit liv, frygten eller freden. Dette er afgørende vigtigt, når du vil begynde at tiltrække mere af det “gode i dit liv”.

 

ENERGI
Energi er i alt. Energi er overalt- OG ER ALT. Men hvordan skaber du flow i din energi. Hvordan bruger du din super sensitive energikrop som dit stærkeste kort. Positiv energi betyder, at du begynder at skabe energi igennem din livsintention, igennem dine valg og igennem dine tanker. Lad dine tanker og følelser finde sit til rette i en energiform der fordre dig bedst. Det energiform der får det bedste frem i dig. At du begynder, at turde lytte mere indad end udad. At du begynder, at tage lederskab over din liv, din energi. Begynder at gøre noget godt for dig selv, tænk positive tanker, gør noget sundet hver morgen.  Start morgenen god, sådan at du har et godt og positivt ståsted til resten af din dag.
Jo bedre du mestrer din morgen, jo nemmere er det at holde ved dagen med din energi. Begynd at holde et kalorieregnskab for din energi.  Balance imellem din feminine og din maskuline energi, sådan at det er dig der har styringen over hvad du vil bruge hvornår i dit liv.

 

NÆRVÆR
Giv dig selv lov til at være nærværende, nærværende i alt hvad du laver.

Dit nærvær er din indre power. Nærvær er en god måde, at styre dine følelser og handlinger. Gå ind i nuet med bevidst nærvær og mærk det som det er.

Tillade dig selv at være i nuet. Ikke lade mobilen, to do lister eller andet stjæle dit nærvær. Øv dig i, at lave det du laver. KUN en ting. Kun en ting du vil øve eller ændre.  Ha` fuld opmærksomhed på lige netop denne ene ting. Lad den fylde dit nærværet. ØV dig i at være tilstede. ØV dig i at være GRØN og i GRØNT system. Lær dig selv, at du har magten til at lede dit liv. Alt vil blomstre når du er nærværende. Dine relationer, din familie, du vil være mere effektiv. Du vil lave mindre fejl.
Når du er nærværende og accepterende med det der er, bliver det dig der har styringen i eget liv.

Nærværet gør, at dine følelser får lov til at udvikle sig fra følelser til selvudvikling. Dine følelser har ikke længere en krog i dig.  Du drager læring ud af dine oplevelser i livet og på den måde vil hver oplevelse får dig til at vokse og blomstre.
Vær nærværende men også kritisk med dine relationer i dit netværk. Begynd at mærke efter om du reelt set får energi og bliver grundglad af dine relationer, eller om dine relationer er på de andres præmisser.

 

STRUKTUR.
Mange børn og voksne har faktisk brug for og gavn af at få struktur i deres liv. Med struktur mener jeg prioriteringer af, hvad du reelt set ønsker at have i dit liv. Struktur i forhold til at overholde tid til egenomsorg blandt andet igennem meditation. Den verden vi lever i er med til at skabe en form for kulturel betinget opmærksomhedsforstyrrelse, da vi hele tiden bliver forstyrret i vores opmærksomhed. Flere og flere dimsedutter stjæler vores nærvær. Derfor er det vigtigt, at skabe struktur med tid til nærvær og med tid til opmærksomhedstræning.

Tillad dig selv, at bestemme hvad og hvem, der skal fylde i dit liv, Hvad og hvem du ikke ønsker at give energi.

Tillad dig selv, at lave en struktur og nogle leveregler der passer kun til dig, sådan at du hver dag fylder op på lykkekontoen og styrkekontoen. Struktur ift. hvordan du bedst bruger dit energi niveau på en mere hensigtsmæssig måde. Find ud af hvad der giver dig energi og hvad der tager energi og tillad dig selv at tage styringen i dit liv ift. hvor meget alene tid, familie tid, arbejdstid og friluftstid du har brug for.
Struktur ift. søvn og aktiviteter. Struktur hjælper dig både til, at skabe mere feminin og maskulin energi i dit liv, da det at skabe et ZENsitivt liv er en beslutning du skal træffe.

 

INDSIGT
Du er ofte anderledes tænkende. Du får ofte masser af indsigter i løbet af dagen. Du er god til at få nye ideer, være idegenerende og innovativ i dine tanker. Ofte kan din hjerne føles som e gryde med popcorn.  Begynd at lytte til alle disse tanker og turde italesætte dem. Ofte er der meget kreativt og innovativt i disse tanker og jo mere du tør dele dem, jo mere vil de blive hørt. Din kreative tankegang gør dig ofte til en unik ansat eller et kæmpe potentiale i sparringsrunder. Tro på at dine indsigter- stol på dine gaver og talenter. Denne kreative tilgang til livet er en kæmpe ressource og en gave for de mennesker du arbejder sammen med. Tillad dig selv, at komme i flow sådan at denne tankegang kan få lov at blomstre.

Du har ofte en skarp intuition og en stærk mavefornemmelse, måske har du ofte haft fornemmelsen af, at det og det var mere rigtigt end noget andet. Men du har ikke handlet efter den. Tillad dig selv at mærke indad. Tillad dig selv at bruge dine fornemmelser og dine indsigter som styringsredskaber i dit liv. Ofte ved du ting som du ikke ved hvorfor du ved. Giv dig lov til at bruge denne evne. Brug den til at skabe det liv du længes efter og drømmer om.

 

TILLID
Hav tillid til verden. Indre ro og tillid til at det, der skal ske vil ske. Jo mere tillid du har til verden jo nemmere er den at leve i. Arbejd på at få den indre tillid til livet- jo mere du er i frygt og mistillid, jo mere vil du tiltrække netop dette. Så arbejd på at skabe tillid til dig selv- tillid til dit liv. Tillid til at det bedste vil ske for dig. Tro og forvent at gode ting sker for dig når du sætter dig for at modtage dette. Når du er i tilliden, i hjertet, vil du automatisk tiltrække og manifestere det gode i dit liv. Så forsøg at have tillid til at du ved hvad du bør vide – for at skabe det liv du har brug for. Tillid til at alt sker for en mening.

 

INDRE ARBEJDE

Ofte mærker du livet mere end andre mennesker på godt og ondt. Det at du har mærket livet så meget, som du har hele dit liv gør, at der er meget vigtigt indre arbejde du kan kigge på. Intet er for småt eller stort til, at du trænger til at få det vendt og lagt i en skuffe i dig, så det ikke fylder mentalt eller følelsesmæssigt i dit system. Jo flere ubearbejdet, uhåndterbare ting, der fylder i dit liv jo svære har du ved at hæve din frekvens og dermed begynde at kunne tiltrække det liv du længes efter. Jo mere du “lader stå til”, jo svære har du ved at opnå den øgede bevidsthed, der gør at din følsomhed er en gave for både dig selv og dine omgivelser. Så giv dig selv den daglige gave, at gøre dit indre arbejde både igennem meditativ praksis og fysiske øvelser. Tillad dig selv at åbne op for verden og for alt hvad du er.

 

VISION

Du har ofte mange visioner og værdier i dit liv. Engagement, i dit liv er vigtigt for at du kan trives og blomstre. Anerkend dette behov. Anerkend at dine livsværdier og din livsintention er vigtig for, at du kan trives og have det godt. Det er ikke et egoistisk behov. Det er en styrke du har, et talent du ikke må forspilde.

Det kan her være flowgivende aktiviteter. der får dig til at glemme alt om tid og sted. Hvad ønsker du at engagere dig med, hvad giver dig mening og hvad giver dit liv mening. Ikke at alt skal være meningsfuld, men hvad drømmer du om skal fylde i dit liv og prioriter så at bruge tiden på dette.
Tillad dig selv at have drømme, have passion og et kald om at leve et liv ud fra din vision. Forskning viser at lige nøjagtig sensitive mennesker har brug for at udleve deres vision og deres kald, for at kunne trives i arbejdslivet. Meningsløshed er en af de største årsager til udbrændthed og depression.

Så vær den du er med alt hvad du er. Tillad dine visioner og dine drømme, tillad dine store tanker.

LEV ZENSITIVT

Min interesse er at hjælpe mennesker med at skabe et mere proaktiv liv igennem leveregler, livsdesign og den ZENsitive POWER model.