Den ZENsitive MODEL

Den ZENsitive model

Nedenfor beskrives den ZENsitive model, som alt arbejde i min virksomhed udspringer af. Den ZENsitive model er udarbejdet på baggrund viden omkring hvilke faktorer der er vigtige i et ZENsitivt liv.

Modellen er udarbejdet på baggrund af hvad der virker for målgruppen og den forskning jeg har lavet på området. Modellen udspringer af både kvalitative og kvantitative undersøgelser samt teori på området.

Som du kan se er modellen en 8 kantet model. Alle de 8 kanter af modellen er koblet sammen og afhængige af hinanden, hvilket vil sige at alle punkterne er lige vigtige i arbejdet frem imod et mere ZENsitivt liv. Modellen omhandler hele virksomhedens arbejdsmodel, men alt efter hvilket forløb eller hvilket kursus du køber, arbejdes der ud fra brudstykker af hele modellen.

Den ZENsitive MODEL ser sådan her ud og forklares nedenfor med piktogrammerne, ord og tekst.

DEN ZENSITIVE MODEL

Z – ZEN

E – ENERGI Indre styring

N – NÆRVÆR

S – STRUKTUR

I – INNOVATIV TANKEGANG

T – TIDSPERSPEKTIV FOR NYE MÅL

I – INTUITION

V- VISION

ZEN ZEN er en japansk retning indenfor budismen der er baseret på tanken om at guddommelig indsigt kan opnås ved hjælp af direkte intuition optrænet gennem meditation. I ZEN meditation handler det om at sætte nuet i fokus, hvilket er hele grundtanken ved mindfulness. Derfor er mindfulness også omdrejningspunktet i det at være ZENsitiv. Som ZENsitiv har du derfor valg at liv med meditativ praksis og livsstil. Ved at optræne et ZENsitivt sind opøver du evnen til at have handlefrihed og et valg imellem stimuli og respons. ZEN er at optræne sindet til at kunne berolige dit sind og vælge hvad du vil lade fylde i dit liv, frygten eller freden.

Energi Positiv energi betyder at du begynder at skabe energi igennem din livsintention, igennem dine valg og igennem dine tanker. Lad dine tanker og følelser finde sit til rette i en energiform der fordre dig. Gør noget godt for dig, selv, tænk positive tanker, gør noget sundet hver morgen. Hvis du elsker at løbe eller mærker at du får positiv energi af dette så gør dette.  Start morgenen god, sådan at du har et godt og positivt ståsted til resten af din dag. Jo bedre du starter din morgen, jo nemmere er det at holde ved dagen med din energi.

Jo mere du giver dig selv lov til at mærke din energi, der flyder indeni dig. Mærke hvad der reelt set tager energi og hvad der giver dig energi- og tør gå den vej i livet der gør dig glad. Jo mere ZENsitiv vil du blive. Tillade dig selv det gode liv, for dig. Det der gør dig glad. Gør op med majoritetens måde at se arbejdsliv på og gør op med den måde du ønsker at leve. Med energi mener jeg også at finde balance imellem din feminine og din maskuline energi, sådan at det er dig der har styringen over hvad du vil bruge hvornår i dit liv.

Nærvær Giv dig selv lov til at være nærværende. Med dette mener jeg at tillade dig selv at være i nuet. Ikke lade mobilen, to do lister eller andet stjæle dit nærvær. Øv dig i at lave det du laver. ØV dig i at være tilstede. Alt vil blomstre når du er nærværende. Dine relationer, din familie, du vil være mere effektiv og lave mindre fejl. Nærvær med dig selv og ikke mindst nærvær med alle dine følelser. Tillad dig selv at være med det der er, når det er. Når du er nærværende og accepterende med det der er, bliver det dig der har styringen i eget liv. Nærværet gør at dine følelser får lov til at udvikle sig fra følelser til selvudvikling, du drager læring ud af dine oplevelser i livet og på den måde vil hver oplevelse får dig til at vokse og blomstre. Vær nærværende men også kritisk med dine relationer i dit netværk. Begynd at mærke efter om du reelt set får energi og bliver grundglad af dine relationer. Lav aftaler med de relationer der tanker dig på med fornyet energi og aflys aftalerne med dem der tapper dig for energi. Lyt til lydbøger med viden der kan inspirere dig. Meld dig ind i fællesskaber der styrker din indre styrke. Det handler ikke her om at tage jahatten på, det handler om at være oprigtig og gør det du allerede ved virker positivt på dit humør og det som giver dig energi og styrke på kontoen.

Struktur. Mange børn og voksne har faktisk brug for og gavn af at få struktur i deres liv. Med struktur mener jeg prioriteringer af hvad du reelt set ønsker at have i dit liv. Struktur i forhold til at overholde tid til egenomsorg blandt andet igennem meditation. Den verden vi lever i er med til at skabe en form for kulturel betinget opmærksomhedsforstyrrelse, da vi hele tiden bliver forstyrret i vores opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at skabe struktur med tid til nærvær og med tid til opmærksomhedstræning. Tillad dig selv at bestemme hvad og hvem der skal fylde i dit liv og hvad og hvem du ikke ønsker at give energi. Tillad dig selv at lave en struktur og nogle leveregler der passer til dig, sådan at du hver dag fylder op på lykkekontoen og styrkekontoen. Struktur ift hvordan du bedst bruger dit energiniveau på en mere hensigtsmæssig måde. Find ud af hvad der giver dig energi og hvad der tager energi og tillad dig selv at tage styringen i dit liv ift. hvor meget alene tid, familie tid, arbejdstid og friluftstid du har brug for. Struktur ift. søvn og aktiviteter. Alt dette er sindsyg afgørende for at kunne peake og være god ved sig selv. Hvis du ikke får søvn nok er det nemt at falde i de dårlige vaner som så får os til at spise lidt ekstra godt, og det kan igangsætte en negativ spiral af dårlige vaner og dårlige valg.

Innovative tankegang Du er ofte anderledes tænkende. Du er god til at få nye ideer, være idegenerende og innovativ i dine tanker. Begynd at lytte til alle disse tanker og turde italesætte dem. Ofte er der meget kreativt og innovativt i disse tanker og jo mere du tør dele dem, jo mere vil de blive hørt. Din kreative tankegang gør dig ofte til en unik ansat eller et kæmpe potentiale i sparringsrunder. Tro på at dine tanker er innovative. Stol på dine gaver og talenter. Denne kreative tilgang til livet er en kæmpe ressource og en gave for de mennesker du arbejder sammen med. Tillad dig selv at komme i flow sådan at denne tankegang kan få lov at blomstre

Tidsperspektiv for nye mål Med tidsperspektiv for nye mål skaber du en realistisk plan for hvordan du når dine mål. Uden mål ingen vej der er mere hensigtsmæssig end en anden. Alt bliver på en måde ligegyldig. Men med dette tidsperspektiv bliver du automatisk mest mulig proaktiv, du er på vej, du skal handle for at nå dit mål. Et mål kan blandt andet være at starte dagen sundt, det kan også være at tabe 10 kg. Det kan være starte dagen mere sundt. Et mål kan være karriereskifte Det kan være både små eller store mål. Målbare mål. Det skal være muligt at kunne opnå disse mål eller dele af målene sådan at det frembringer dig en følelse af succes. Et mål kan blandt andet være at holde online foredrag og webinarer- det at tillade sig selv at øve sig undervejs og så derigennem have delmål om at gå på live eller turde stå frem og vise sin usikkerhed eller måske end dag komme til at fejle, kan være et delmål ift dit mål.

Man når ikke et mål på en gang. Man opnår delmål på vej hen til sine mål.

Intuition Du har ofte en skarp intuition og en stærk mavefornemmelse, måske har du ofte haft fornemmelsen af at det og det var mere rigtigt end noget andet. Men du har ikke handlet efter den. Tillad dig selv at mærke indad. Tillad dig selv at bruge dine fornemmelser og din intuition som styringsredskab i dit liv. Ofte ved du ting som du ikke ved hvorfor du ved. Giv dig lov til at bruge denne evne. Brug dem til at skabe det liv du længes efter og drømmer om. Vision Du har ofte mange visioner og værdier i dit liv. Engagement, i dit liv. Det kan her være flowgivende aktiviteter der får dig til at glemme alt om tid og sted. Hvad ønsker du at engagere dig med, hvad giver dit mening og hvad giver dit liv mening. Ikke at alt skal være meningsfuld men hvad drømmer du om skal fylde i dit liv. Måske er du ikke selv klar over dem, måske er de som ofte er usagt, men som alligevel gennemsyrer dit liv. Tillad dig selv at have drømme, have passion og et kald om at leve et liv ud fra din vision. Forskning viser at lige nøjagtig sensitive mennesker har brug for at udleve deres vision og deres kald, for at kunne trives i arbejdslivet. Så vær den du er med alt hvad du er. Tillad dine visioner og dine drømme, tillad dine store tanker.

Vision Du har ofte mange visioner og værdier i dit liv. Engagement, i dit liv. Det kan her være flowgivende aktiviteter der får dig til at glemme alt om tid og sted. Hvad ønsker du at engagere dig med, hvad giver dit mening og hvad giver dit liv mening. Ikke at alt skal være meningsfuld men hvad drømmer du om skal fylde i dit liv. Måske er du ikke selv klar over dem, måske er de som ofte er usagt, men som alligevel gennemsyrer dit liv. Tillad dig selv at have drømme, have passion og et kald om at leve et liv ud fra din vision. Forskning viser at lige nøjagtig sensitive mennesker har brug for at udleve deres vision og deres kald, for at kunne trives i arbejdslivet. Så vær den du er med alt hvad du er. Tillad dine visioner og dine drømme, tillad dine store tanker. Min interesse er at hjælpe mennesker med at skabe et mere proaktiv liv igennem leveregler og livsdesign.