MIN VEJ

Bag den låste dør

I 2013, da jeg var i gang med at skrive speciale i pædagogisk psykologi, interviewede jeg 2 succesfulde selvstændige kvinder, der begge fortalte mig, at de også var særligt sensitive.

Jeg troede ikke på dem.

I 2013 fortalte disse kvinder mig, at de havde brugt deres styrker og kompetencer som særligt sensitiv til at skabe det arbejdsliv, de drømte om.
Jeg troede dem ikke.

Jeg kan huske jeg tænkte:

Nej, det passer jo ikke, de er bestemt ikke særligt sensitive”
“De er i hvert fald ikke ligeså sensitive som mig”
eller
“Det er løgn, det de kvinder siger, de siger bare, de også er særligt sensitive, fordi det er sejt eller noget.

Så føler de at de er empatiske og gode mennesker. Men de to kvinder, de er i hvert fald ikke særligt sensitive, som jeg er det. “
Jeg kan huske jeg tænkte, at når man var særlig sensitiv, så var man automatisk mere skrøbelig og mere sårbar. Det kunne de succesfulde selvstændige kvinder jo ikke være. Det var i hvert fald løgn!

Men hvorfor sagde de det så til mig?

Jeg huskede jo selv tilbage til dengang i 2009, ja bare 4 år tidligere, da jeg låste døren bag mig og satte mig på stolen og græd. Jeg græd af afmagt, Jeg græd af frustration. Jeg græd af angst, angst for hvad, der skulle ske. Jeg var socialrådgiver, i gang med min kandidatgrad, jeg havde lige oplevet anden trusselsepisode i mit alt for korte arbejdsliv. Jeg var så bange for min egen arbejdsplads, at jeg valgte at låse døren til mit kontor. Inderst inde viste jeg godt, at jeg ikke kunne være socialrådgiver bag en låst dør, inderst inde viste jeg godt, at jeg var ude på et skråplan. Jeg måtte tage nogle voldsomme ændringer i mit liv.

Det var nemlig ikke første gang i mit liv, at jeg var så meget ude af mig selv. Det var ikke første gang i mit liv, at jeg overvejede mit arbejdsliv, sådan helt seriøst. For inderst inde, helt inde i hjertet, der vidste jeg godt, at jeg som menneske ikke kunne være i det job, jeg var i. Jeg var for sårbar og for skrøbelig. Inderst inde, vidste jeg godt at jeg ville nå at blive udbrændt, sådan rigtig meget, hvis jeg fortsatte dette arbejdsliv. Ja, det var blandt andet derfor, at jeg var gået i gang med at læse pædagogisk psykologi.

I mit alt for korte arbejdsliv havde jeg nemlig defineret mig ud fra, hvad andre mennesker magtede, hvordan andre mennesker reagerede eller ikke reagerede. Min arbejdslivshistorie fik mig til at se mig selv som skrøbelig, manglende robust og svært ved at håndtere nutidens krav indenfor arbejdsmarkedet.

Det tog mig 4 år at forstå

Forstå hvad de to kvinder i interviewet havde ment. Det tog mig 4 år at forstå, hvordan man kunne styrke sig selv i en sådan grad, at det ikke var ens sårbarhed og sensitivitet, der kom til at definere arbejdslivet. Men ens kald, intensitet og styrke. At man med en vågen opmærksomhed, kunne støtte sin krop og sin psyke til at fungere bedst muligt i både arbejdsliv og familieliv, så det blev en POWER.

Det tog mig tre år at se, at hvis vi alle finder den niche, hvor vi gør det, vi er bedst til, og hvor vi arbejder med os selv, så kan vi alle ændre vores arbejdsliv til det arbejdsliv, vi drømmer om og vinke farvel til utilstrækkelighedsfølelsen, manglende selvværd, misforståetheden og følelsen af ikke at passe ind.

Ser du!

Det, at være særligt sensitiv er et medfødt personlighedstræk, som du har fået i vuggegave. Et personlighedstræk med mange udfordringer, men også så ufattelig mange gaver. Du kan sagtens udvikle dig så meget, at du ikke oplever det, du før fandt problematisk ved at være sensitiv. Derved kommer dine gaver og styrker meget mere i spil, og du vil kunne bruge din karriere til at gøre en forskel i verden. Du kan sagtens finde en vej, hvor styrkerne bliver styrker og udfordringerne ved trækket ikke larmer, men giver dig retning på, hvad der ikke fungerer i dit liv, så du aktivt kan handle på det.

Men det kræver en vågenhed og en villighed fra dig– til at lytte indad i stedet for udad.
En vej i livet, der omhandler kald, livsglæde, robusthed, styrker og mindfulness. En vej, hvor du virkelig lytter til, hvad hjertet fortæller dig om den daglige dagsrytme, om mening og om arbejdsglæde. Hvor dine styrker, som bla. medmenneskelighed, empati, innovativ tankegang, vedholdenhed og kreativitet får lov til at definere dit arbejdsliv, så du selv oplever styrkerne ved trækket.
Hvor dit evne til at sondre imellem spidsfindigheder, dine åbne sanser, din evne til at være taknemmelig og se det store hele billede, får lov at komme i spil i et arbejdsliv, der passer til dig.

Den største gave, du som menneske kan give dig selv. Det er at give dig selv lov til at være, som du i virkeligheden er.

Ofte har du som særlig sensitiv en tavs viden, der fortæller dig, at du skal noget andet.
Nogle kalder det hjertets kald, andre kalder det for din intuition.
Du ved godt, at det du laver nu ikke er det rigtige, men du tør ikke lytte til hjertet.

Du tør ikke lytte til dig selv.

Prøv at tænk hvis det var et lille barn, der dagligt fortalte dig, at du gik den forkerte retning, men du nægtede at lytte. Tænkt på den følelse af afmagt, ligegyldighed og manglende selvværd dette lille barn måtte føle.
Det er praktisk talt det, du dagligt gør ved ikke at ville lytte til det, dit hjerte virkelig fortæller dig.

Jeg har udviklet et nyt ord.

Hvis “ZENsitiv” var et ord, der kunne slås op i ordbogen; ville der stå:

Betegnelse for en gruppe mennesker med den sensitive personlighedstræk, der har valgt at definere deres arbejdsliv og privatliv ud fra deres styrker, potentiale og ressourcer. En gruppe mennesker der har taget lederskab i deres liv og skabt netop de betingelser de har brug for, for at kunne trives og blomstre.

Betegnelsen for en gruppe mennesker der er trætte af at føle sig for “sårbare, for fintfølende og for sensitive”.

ZENsitive mennesker er en betegnelse for en gruppe mennesker der har defineret deres egne leveregler og gjort op med det etablerede samfund så de kan følge og skabe det liv der er rigtigt for dem. Deres vej.

Ordet ZENsitiv stammer fra en sammentrækning af ordene ZEN og SENSITIV som betyder

ZEN= meditation, koncentration
SENSITIV= fintfølende, følsom overfor sanseindtryk og stimuli, sansende, følende, sensibel, nærtagende, ømskindet.

ZEN er en japansk retning indenfor budismen der er baseret på tanken om at guddommelig indsigt kan opnås ved hjælp af direkte intuition optrænet gennem meditation. I ZEN meditation handler det om at sætte nuet i fokus og dette er hele grundtanken ved mindfulness.
Derfor er mindfulness også omdrejningspunktet i det at være ZENsitiv.

Men det at være ZENsitiv betyder også at du har taget lederskab over dit liv. Du har valgt at tage styring på de ting du ved, der er vigtig for at du kan vokse og gro.

Du lader ikke længere dine følelser og fornemmelser diktere om du skal gå frem eller stagnerer. Du har besluttet dig for at der kun er en vej i livet og det er fremad.

Din smukke følsomhed skal ikke længere være din hæmsko men den største styrke i livet.

Hvordan kan dette lade sig gøre?

Det kan det fordi, at :

⚜  ZENsitive mennesker bruger sensitivitet som en styrke, ved at lade livsværdier, styrker og kald guide dem til, at finde et arbejdsliv hvor de kan bruge deres ressourcer og gøre netop det, de er bedst til.

⚜   ZENsitive mennesker har komitet sig til at arbejde med deres indre dommer og kritiker.

⚜   ZENsitive mennesker tør møde sig selv, der hvor sårbarheden opstår og trøste sig selv lige der.

⚜   ZENsitive mennesker bruger i lige så høj grad deres empati overfor sig selv som overfor andre

⚜  ZENsitive mennesker har lavet nogle leveregler som de trives i.

Det kan det fordi at er lige nu er ufattelig meget brug for ZENsitive mennesker i verden og de derfor skal bruge deres styrker til at hjælpe verden

I denne verden har vi ikke kun brug for at omstille den til grøn energi- De fosile brændstoffer virker ikke mere.

Også på et menneskeligt plan- hvor stress og depression er deogså på de

Vil du også lære det, så du kan:

⚜  Ændre din negative selvfølelse der dømmer dig? (Det er nemlig din negative selvfølelse der forhindre dig i at gå den vej i livet du drømmer om?)

⚜  Skabe et arbejdsliv hvor du arbejder i overensstemmelse med dine livsværdier og dine styrker. (Du undgår at føle at du bruger din venstre hånd til at arbejde med, når du nu er højrehåndet)

⚜  Begrænse din frygt for negativ overstimulering i hverdagen. (Du laver dine egne leveregler til at håndtere din dagligdag for at undgå negativ overstimulering)

⚜  Styre din indre kritikker og dommer så den ikke styre dig? (Den indre dommer eller kritikker begrænser dine muligheder for at blomstre)

⚜  Skifte din energitilstand og undgå at lade dine følelser rende af med dig. (Du modtager simple redskaber til at ændre på din følelsesmæssige tilstand)

Vil du også lære det!

VIL DU OGSÅ LÆRE AT VÆRE ZENSITIV!!