ZENsitiv LIVING


Mit navn er Ulla Lindholm- Jeg er uddannet socialrådgiver, kandidat i pædagogisk psykologi, mindfulness coach, mindfulness instruktør samt pt. igang med en 2-årig Kognitiv terapeut uddannelse. Siden 2013 har jeg haft et særligt fagligt fokus på hvordan vi skaber mere trivsel i arbejdslivet for dig, der er følelsesmæssig intelligent og sensitiv.

Dig, der igennem mange år har været en sindssyg klog smuk sjæl, der desværre har været ALT for påvirkelige overfor andre menneskers følelser og stemninger.

Min virksomhed ZENsitiv BUSINESS er skabt på baggrund af mine  egne erfaringer og udfordringer i livet.

Men også mine erfaringer som socialrådgiver,  samt mit specialefokus fra pædagogisk psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Mit speciale var  helt klart et selvudviklings speciale.

Min sårbarhed var dengang min største udfordring, min indre modstand.

Jeg ønskede, at lære min følsomhed at kende. Jeg ønskede at få viden om hvordan min største sårbarhed (følsomheden), kunne vendes til den største styrke i mit arbejdsliv. Specialet fik afgørende vigtig betydning for mig og min videre udvikling.

Lige nu  skrives der blandt andet på en bog om emnet “Det ZENsitive liv”

Min store mission og vission her i livet er at hjælpe følelsesmæssige begavede mennesker med at se deres power og styrke som den kæmpe ressource det er.

Hjælpe dem med en gang for alle, at knække koden i deres liv, så de aldrig mere skal underspille sig selv, for bedre at passe ind. Men at de istedet tør shine i deres smukkes energi og  skabe et liv i flow og høj vibration.

I min virksomhed ZENsitiv BUSINESS inspirerer jeg mennesker til, at tør leve med deres sårbarhed, finde deres sande potentialer og turde shine som lige netop dem de er.

Vi har nemlig alle vores helt egne unikke ressourcer og potentialer som verden har brug for.

Den feminine power som din følsomhed har så let adgang til, er faktisk det fremtiden lige nu skriger efter. Da fremtiden bør være feminin. Men uden din maskuline power- er der desværre ingen der kommer til hverken at se og høre dig. Du har altså brug for at ringe din maskulinitet op. Du har brug for at vække tigeren.

Når vi som mennesker tør tage lederskab over vores eget liv og definere det liv, vi har brug for at leve, kan vi finde det liv, hvor vores sårbarhed kan blive vores største styrke. Når vi tør være dem, vi dybest set er og finde vores helt egen unikke levevej, så står vi stærkere som mennesker. Det er altså det jeg ønsker at hjælpe med.

Derfor har jeg udviklet en model for hvad der skal til for at vende sin følsomhed til sin største styrke. Det er det ZENsitiv BUSINESS handler om.

Vi er alle et produkt, af den tid vi lever i og hvis vi ikke passer ind i samfundets definerede kasser, kan det opleves svært at være menneske.

Igennem mine studier har jeg været meget optaget af, hvad der gør os hver især unikke og hvad vores særlige talenter er. Det har været min helt store passion og interesse, at hjælpe med at skabe positive selvkonstruktioner, frem for negative mangel positioner.

Jeg har oplevet mig mest POWERFUL når jeg har fået lov til at være idegenerator og innovativ i min tankegang. Når flowet får lov at flyde frit. Jeg har følt mig mest POWERFUL når jeg har adgang til min intuition.

Men jeg følte mig mest elskelig når jeg var sårbar, stille og usikker. Jeg havde nemlig en kæmpe skyggeside på at stå ved min egen POWER– jeg var bange for at blive alene i den.

Når jeg er i grønt system. Der hvor jeg agerede mere fra hjertet end fra hjernen.

I mit eget liv har jeg altid haft en , særlig viden om mit talent, men jeg har bare altid selv gjort det forkerte. Jeg vidste godt hvad der var rigtigt at gøre, jeg gjorde det bare ikke.

Som menneske har jeg altid har behov for, at søge bekræftigelse og forståelse udenfor mig selv.  Mit selvbillede er blevet skabt på baggrund af andres holdninger og overbevisninger og hvis de ikke var enige med min intuition skete der store konflikter indeni mig og jeg var altid taberen i denne konflikt. De andre havde ret i deres definition.

Igennem tiden har jeg skabt et nyt selvbillede- der gør at jeg aldring mere føler mig forkert, for sårbar, for følsom. Jeg føler mig POWERFUL, talentful og robust.

I mange år forsøgte jeg nemlig, at passe ind i samfundets definerede kasser om hvad et arbejdsliv var, selv om jeg godt vidste at dette ikke var muligt for mig. Hvordan skulle jeg bruge mine evner, min intuition, min POWER i et arbejdsliv der ikke matchede mig. Hvor jeg ikke blev set som den jeg var.

Jo mere jeg forsøgte at passe ind i mit 8-16 liv- jo mere forkert blev det.
Jeg måtte selv bukke under for stress og har i en periode været en del af systemet, uden selv at være socialrådgiveren.
Jeg har måtte mærke på egen krop, hvad det vil sige, at forsøge at passe ned i en kasse der ikke passer til en.

Da jeg tog min kandidatgrad i pædagogisk psykologi – havde jeg en særlig interesse i, at undersøge diagnosernes selvkonstruktion. Dvs. at undersøge hvorfor vi mennesker kommer til, at konstruere os selv ud fra vores mangler i stedet for vores ressourcer. Hvilke mekanismer der gjorde, at vi fokuserede på det vi manglede, på vores egne begrænsninger, frem for vores styrker og potentialer.
Men også at samfundet pressede mennesker ud i en fejl og mangeltænkning, så de bedre kunne passe ned i de eksisterende kasser, som samfundet allerede havde defineret. Jeg har altså lyst til vi gør et oprør ift. vores definition på hvad et ”rigtigt arbejdsliv” er.

Hvordan vi skal tænke på vores fritidsliv, arbejdsliv. Hvordan vi skal se på vores produktive arbejdstid, vores timeløn. Hvorfor skal en arbejdsuge være 37 timer uden at vi kigger på den produktive arbejdstid?
Hvorfor er arbejdslivet altid mandag til fredag, fra 8-16.

Kandidatgraden på DPU blev brugt til at få viden og indsigt om hvilke sociale konstruktioner der hæmmer os mennesker og hvilke der løfter os. Hvordan vi kan ændre narrativet om os selv og skabe en ny selvfortælling.

Uddannelsen blev brugt til at få viden og indsigt i nyere forskning i hvordan vi som mennesker udvikler vores potentialer, styrker og talenter. Jeg var særligt interesseret i forskning i positiv psykologi, hvoraf særligt mindfulness og affektiv neuroscience åbnede mine øjne for os mennesker- og vores uanede potentialer og ressourcer.

Mit specialefokus var derfor helt klart for mig. Et selvudviklingsspeciale. Hvordan kunne vi mennesker lære fra Best Practice ift. HSP og arbejdsliv.
Efterfølgende tog jeg en Mindfulness Master Coach uddannelse– for at få de redskaber, jeg skulle bruge for at kunne hjælpe andre mennesker.
Virksomheden ZENsitiv BUSINESS blev født.
I dag bruger jeg mine kompetencer og min egen livsvej til at hjælpe mennesker med at tage lederskab over deres liv og skabe det liv de drømmer om som ZENsitive.

I dag kobler jeg min erfaring som socialrådgiver, min forskning og coaching til at inspirere og flytte sensitive og følsomme mennesker til at få et bedre arbejdsliv.

Curriculum Vitae

Cand. Pæd.psyk./ Socialrådgiver/ Mindfulness Master coach

 • 2004 Socialrådgiver fra VIA Aarhus
 • 2004 Socialrådgiver Mariager
 • 2006 Socialrådgiver Horsens
 • 2009 Socialrådgiver Aarhus
 • 2012 Underviser AOF
 • 2013 Kandidat i Pædagogisk psykologi
 • 2014 Barsel
 • 2015 Underviser AOF
 • 2017 Certificeret mindfulness coach
 • 2017 Etablerer virksomheden ZENsitiv BUSINESS. Hjælper sensitive og følsomme mennesker, til at finde deres plads i arbejdslivet og tage lederskab over deres liv.
 • 2017-2021 Arbejdet som pædagog indenfor specialområdet autisme/ADHD (børn 0g unge)
 • 2021 Certificeret Mindfulness instruktør ved psykolog Anne Dorte Hasholt
 • 2021 Erhvervskonsulent ved 2. aktør
 • 2022 pt. igang med en 2-årig Kognitiv terapeut uddannelse ved psykolog Anne Dorte Hasholt
 • 2022 Arbejder på BUCVF som pædagog på døgnbehandling
 • 2022 Skygge og livsdesign uddannelsen ved Henriette Søvind
 • 2023 Sydgaarden misbrugsbehandler

Læs flere artikler jeg har udarbejdet i forbindelse med mit speciale i HSP og arbejdsliv.
Der samarbejdes med HSP-Foreningen, hvor du også kan læse mere omkring forskning og det sensitive personlighedstræk