ZENsitiv LIVING

Mit navn er Ulla Lindholm- Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden 2013 haft et særligt fagligt fokus på sensitive menneskers trivsel i arbejdslivet. Min virksomhed ZENsitiv BUSINESS er skabt på baggrund af erfaringer som socialrådgiver, min egen livsvej, samt mit speciale fra pædagogisk psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitet. Mit speciale må beskrives som et selvhjælps speciale. Jeg ønskede dengang, at lære mere om hvordan min egen største sårbarhed kunne vendes til den største styrke. Specialet fik derfor en afgørende vigtig betydning for mig og via denne har tingene udviklet sig videre. Lige nu er faktisk gået i gang med, at skrive på en bog om “Det ZENsitive liv”

I min virksomhed ZENsitiv BUSINESS inspirerer jeg mennesker til, at tør leve med deres sårbarhed, finde deres sande potentialer og turde shine som lige netop dem de er. Vi har nemlig alle vores helt egne unikke ressourcer og potentialer.

Når vi tør tage lederskab over vores eget liv og definere det liv, vi har brug for at leve, kan vi finde det liv, hvor vores sårbarhed kan blive vores største styrke. Når vi tør være dem, vi dybest set er og finde vores helt egen unikke levevej, så står vi stærkere som mennesker. Det er altså det jeg ønsker at hjælpe med.

Derfor har jeg udviklet en model for hvad der skal til for at vende sin følsomhed til sin største styrke. Det er det ZENsitiv BUSINESS handler om.

Vi er alle et produkt, af den tid vi lever i og hvis vi ikke passer ind i samfundets definerede kasser, kan det opleves svært at være menneske. Jeg har altid oplevet mig for anderledes til det ”normale arbejdsmarked” uden dog, at kunne sætte en finger på hvad det handlede om. Jeg har altid følt, at jeg skulle noget andet. Igennem mine studier har jeg været meget optaget af, hvad der gør os hver især unikke og hvad vores særlige talenter er. Det har været min helt store passion og interesse, at hjælpe med at skabe positive selvkonstruktioner, frem for negative mangel positioner. Jeg har oplevet mig mest power ful når jeg fik lov til at være idegenerator og innovativ i min tankegang. Når flowet fik lov at flyde frit.

I mit eget liv har jeg altid haft en særlig viden om mit talent, men jeg har bare altid selv gjort det forkerte. Jeg forsøgte nemlig selv i alt for mange år, at passe ind i samfundets definerede kasser om hvad et arbejdsliv var, selv om jeg godt vidste at dette ikke var muligt for mig. Jo mere jeg forsøgte at passe ind i mit 8-16 liv- jo mere forkert blev det. Jeg måtte selv bukke under for stress og har i en periode været en del af systemet, uden selv at være socialrådgiveren. Jeg har måtte mærke på egen krop, hvad det vil sige, at forsøge at passe ned i en kasse der ikke passer til en.

Da jeg tog min kandidatgrad i pædagogisk psykologi – havde jeg en særlig interesse i, at undersøge diagnosernes selvkonstruktion. Dvs. at undersøge hvorfor vi mennesker kommer til, at konstruere os selv ud fra vores mangler i stedet for vores ressourcer. Hvilke mekanismer der gjorde, at vi fokuserede på det vi manglede, på vores egne begrænsninger, frem for vores styrker og potentialer. Men også at samfundet pressede mennesker ud i en fejl og mangeltænkning, så de bedre kunne passe ned i de eksisterende kasser, som samfundet allerede havde defineret. Jeg har altså lyst til vi gør et oprør ift. vores definition på hvad et ”rigtigt arbejdsliv” er. Hvordan vi skal tænke på vores fritidsliv, arbejdsliv. Hvordan vi skal se på vores produktive arbejdstid, vores timeløn. Hvorfor skal en arbejdsuge være 37 timer uden at vi kigger på den produktive arbejdstid? Hvorfor er arbejdslivet altid mandag til fredag, fra 8-16.

Uddannelsen på DPU blev brugt til at få viden og indsigt om hvilke sociale konstruktioner der hæmmer os mennesker og hvilke der løfter os. Uddannelsen blev brugt til at få viden og indsigt i nyere forskning i hvordan vi som mennesker udvikler vores potentialer, styrker og talenter. Jeg var særligt interesseret i forskning i positiv psykologi, hvoraf særligt mindfulness og affektiv neuroscience åbnede mine øjne for os mennesker- og vores uanede potentialer og ressourcer.

Mit specialefokus var derfor helt klart for mig. Hvordan kunne vi mennesker lære fra Best Practice ift. HSP og arbejdsliv. Efterfølgende tog jeg en Mindfulness Master Coach uddannelse- for at få de redskaber, jeg skulle bruge for at kunne hjælpe andre mennesker. Virksomheden ZENsitiv BUSINESS blev født. I dag bruger jeg mine kompetencer og min egen livsvej til at hjælpe mennesker med at tage lederskab over deres liv og skabe det liv de drømmer om som ZENsitive. I dag kobler jeg min erfaring som socialrådgiver, min forskning og coaching til at inspirere og flytte sensitive og følsomme mennesker til at få et bedre arbejdsliv.

Ulla Lindholm Cand. Pæd.psyk./ Socialrådgiver/ Mindfulness Master coach Tlf. 20424868 Ulla@zensitiv-business.dk

Curriculum Vitae

 • 2004 Socialrådgiver fra VIA Aarhus
 • 2004 Socialrådgiver Mariager
 • 2006 Socialrådgiver Horsens
 • 2009 Socialrådgiver Aarhus
 • 2013 Kandidat i Pædagogisk psykologi
 • 2014 Barsel
 • 2015 Underviser AOF
 • 2017 Certificeret mindfulness coach
 • 2017 Etablerer ZENsitiv BUSINESS, som arbejder med at hjælpe sensitive og følsomme mennesker, til at finde deres plads i arbejdslivet og tage lederskab over deres liv.

ZENsitiv LIVING

Bag den låste dør

I 2013, da jeg var i gang med at skrive speciale i pædagogisk psykologi, interviewede jeg 2 succesfulde selvstændige kvinder, der begge fortalte mig, at de også var særligt sensitive.

Jeg troede ikke på dem.

I 2013 fortalte disse kvinder mig at de havde brugt deres styrker og kompetencer som særligt sensitiv til at skabe det arbejdsliv, de drømte om. Jeg troede dem ikke.

Jeg kan huske jeg tænkte:

“Nej, det passer jo ikke, de er bestemt ikke særligt sensitive” “De er i hvert fald ikke ligeså sensitive som mig” eller “Det er løgn, det de kvinder siger, de siger bare, de også er særligt sensitive, fordi det er sejt eller noget. De to kvinder de er i hvert fald ikke særligt sensitive, som jeg er det” Jeg kan huske jeg tænkte, at når man var særlig sensitiv, så var man automatisk mere skrøbelig og mere sårbar. Det kunne de succesfulde selvstændige kvinder jo ikke være. Det var i hvert fald løgn!

Men hvorfor sagde de det så til mig?

Jeg huskede jo selv tilbage til dengang i 2009, ja bare 4 år tidligere, da jeg låste døren bag mig og satte mig på stolen og græd. Jeg græd af afmagt, Jeg græd af frustration. Jeg græd af angst, angst for hvad der skulle ske. Jeg var socialrådgiver, i gang med min kandidatgrad, jeg havde lige oplevet anden trusselsepisode i mit alt for korte arbejdsliv. Jeg var så bange for min egen arbejdsplads, at jeg valgte at låse døren til mit kontor. Inderst inde viste jeg godt, at jeg ikke kunne være socialrådgiver bag en låst dør, inderst inde viste jeg godt, at jeg var ude på et skråplan. Jeg måtte tage nogle voldsomme ændringer i mit liv.

Det var nemlig ikke første gang i mit liv, at jeg var så meget ude af mig selv. Det var ikke første gang i mit liv, at jeg overvejede mit arbejdsliv, sådan helt seriøst. For inderst inde, helt inde i hjertet, der vidste jeg godt, at jeg som menneske ikke kunne være i det job, jeg var i. Jeg var for sårbar og for skrøbelig. Inderst inde, vidste jeg godt at jeg ville nå at blive udbrændt, sådan rigtig meget, hvis jeg fortsatte dette arbejdsliv. Ja, det var blandt andet derfor, at jeg var gået i gang med at læse pædagogisk psykologi.

I mit alt for korte arbejdsliv havde jeg nemlig defineret mig ud fra, hvad andre mennesker magtede, hvordan andre mennesker reagerede eller ikke reagerede. Min arbejdslivshistorie fik mig til at se mig selv som skrøbelig, manglende robust og svært ved at håndtere nutidens krav indenfor arbejdsmarkedet.

Det tog mig 4 år at forstå

Forstå hvad de to kvinder i interviewet havde ment. Det tog mig 4 år at forstå, hvordan man kunne styrke sig selv i en sådan grad, at det ikke var ens sårbarhed og sensitivitet, der kom til at definere arbejdslivet. Men ens kald, intensitet og styrke. Det tog mig tre år at se, at hvis vi alle finder den niche, hvor vi gør det, vi er bedst til, og hvor vi arbejder med os selv, så kan vi alle ændre vores arbejdsliv til det arbejdsliv, vi drømmer om og vinke farvel til utilstrækkelighedsfølelsen.

Ser du!

Det at være særligt sensitiv er et medfødt personlighedstræk, som du har fået i vuggegave. Et personlighedstræk med mange udfordringer, men også så ufattelig mange gaver. Du kan sagtens udvikle dig så meget, at du ikke oplever det, du før fandt problematisk ved at være sensitiv. Derved kommer dine gaver og styrker meget mere i spil, og du vil kunne bruge din karriere til at gøre en forskel i verden. Du kan sagtens finde en vej, hvor styrkerne bliver styrker og udfordringerne ved trækket ikke lammer, men giver dig retning på, hvad der ikke fungerer i dit liv, så du aktivt kan handle på det. En vej i livet, der omhandler kald, livsglæde, robusthed, styrker og mindfulness. En vej, hvor du virkelig lytter til, hvad hjertet fortæller dig om den daglige dagsrytme, om mening og om arbejdsglæde. Hvor dine styrker, som bla. medmenneskelighed, empati, innovativ tankegang, vedholdenhed og kreativitet får lov til at definere dit arbejdsliv, så du selv oplever styrkerne ved trækket. Hvor dit evne til at sondre imellem spidsfindigheder, dine åbne sanser, din evne til at være taknemmelig og se det store hele billede, får lov at komme i spil i et arbejdsliv, der passer til dig.

Den største gave, du som menneske kan give dig selv. Det er at give dig selv lov til at være, som du i virkeligheden er.

Ofte har du som særlig sensitiv en tavs viden, der fortæller dig, at du skal noget andet. Nogle kalder det hjertets kald, andre kalder det for din intuition. Du ved godt, at det du laver nu ikke er det rigtige, men du tør ikke lytte til hjertet.

Du tør ikke lytte til dig selv.

Prøv at tænk hvis det var et lille barn, der dagligt fortalte dig, at du gik den forkerte retning, men du nægtede at lytte. Tænkt på den følelse af afmagt, ligegyldighed og manglende selvværd dette lille barn måtte føle. Det er praktisk talt det, du dagligt gør ved ikke at ville lytte til det, dit hjerte virkelig fortæller dig.

Jeg har udviklet et nyt ord.

Hvis “ZENsitiv” var et ord, der kunne slås op i ordbogen; ville der stå: Betegnelse for en gruppe mennesker med den sensitive personlighedstræk, der har valgt at definere deres arbejdsliv og privatliv ud fra deres styrker, potentiale og ressourcer. En gruppe mennesker der har taget lederskab i deres liv og skabt netop de betingelser de har brug for, for at kunne trives og blomstre.

Betegnelsen for en gruppe mennesker der er trætte af at føle sig for “sårbare, for fintfølende og for sensitive”.

ZENsitive mennesker er en betegnelse for en gruppe mennesker der har defineret deres egne leveregler og gjort op med det etablerede samfund så de kan følge og skabe det liv der er rigtigt for dem. Deres vej.

Ordet ZENsitiv stammer fra en sammentrækning af ordene ZEN og SENSITIV som betyder

ZEN= meditation, koncentration SENSITIV= fintfølende, følsom overfor sanseindtryk og stimuli, sansende, følende, sensibel, nærtagende, ømskindet.

ZEN er en japansk retning indenfor budismen der er baseret på tanken om at guddommelig indsigt kan opnås ved hjælp af direkte intuition optrænet gennem meditation. I ZEN meditation handler det om at sætte nuet i fokus og dette er hele grundtanken ved mindfulness. Derfor er mindfulness også omdrejningspunktet i det at være ZENsitiv.

Hvordan kan dette lade sig gøre?

Det kan det fordi, at : ZENitive mennesker bruger sensitivitet som en styrke, ved at lade livsværdier, styrker og kald guide dem til at finde et arbejdsliv hvor de kan bruge deres ressourcer og gøre netop det, de er bedst til. ZENsitive mennesker har komite sig til at arbejde med deres indre dommer og kritiker. ZENsitive mennesker har turde at møde sig selv, der hvor sårbarheden opstod og trøste sig selv lige der. ZENsitive mennesker har lavet nogle leveregler som de trives i. Det kan det fordi at er lige nu er ufattelig meget brug for ZENsitive mennesker i verden og de derfor skal bruge deres styrker til at hjælpe verden

Vil du også lære det, så du kan:

 • Ændre din negative selvfølelse der dømmer dig? (Det er nemlig din negative selvfølelse der forhindre dig i at gå den vej i livet du drømmer om?)
 • Skabe et arbejdsliv hvor du arbejder i overensstemmelse med dine livsværdier og dine styrker. (Du undgår at føle at du bruger din venstre hånd til at arbejde med, når du nu er højrehåndet)
 • Begrænse din frygt for negativ overstimulering i hverdagen. (Du laver dine egne leveregler til at håndtere din dagligdag for at undgå negativ overstimulering)
 • Styre din indre kritikker og dommer så den ikke styre dig? (Den indre dommer eller kritikker begrænser dine muligheder for at blomstre)

Skifte din energitilstand til hver en tid og undgå at lade dine følelser rende af med dig. (Du modtager simple redskaber til at ændre på din følelsesmæssige tilstand)

Vil du også lære det!

VIL DU OGSÅ LÆRE AT VÆRE ZENSITIV!!

Læs flere artikler jeg har udarbejdet i forbindelse med mit speciale i HSP og arbejdsliv.

Der samarbejdes med HSP-Foreningen, hvor du også kan læse mere omkring forskning og det sensitive personlighedstræk